treści główne komunijne

Serdecznie zapraszam
…………………………………………………
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się
w dniu …………… roku o godzinie ………..
w kościele……………….
(imię dziecka)
wraz z Rodzicami

Po uroczystości w kościele
serdecznie zapraszamy na przyjęcie do restauracji …………

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia …………………. roku.
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Chcieliśmy serdecznie zaprosić
Sz.P. …………………………………
na uroczystość przyjęcia przez naszą córkę/syna
Pierwszej Komunii Świętej,
która odbędzie się ………………… roku o godz. …………..
w Kościele ……………………
Rodzice

Po uroczystości w kościele
serdecznie zapraszamy na przyjęcie do restauracji …………

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ……………… roku.
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Serdecznie zapraszamy
Sz. P……………………………..
na uroczystość przyjęcia
Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej
przez naszą córkę/syna
(imię dziecka)
…………….. roku o godzinie ………………
w kościele ………………..

Po uroczystości serdecznie zapraszamy
do restauracji ……………

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………..
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000 

Dnia …………. roku
po raz pierwszy przyjmę do swojego serca
Jezusa pod postacią chleba.

Chciałbym, aby w tym dniu Pierwszej Komunii Świętej
byli przy mnie Ci, których kocham.
Dlatego z radością zapraszam

………………………………………
dnia …………….. o godzinie ……………….
w kościele …………………..
w ………………
(imię dziecka)
Po uroczystości zapraszam na przyjęcie do mojego domku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia ………………..
Mama: 000 000 000 Tata: 000 000 000