sentencje ślubne

„Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić, to tylko jedno – miłować”

Jan Paweł II

„Ty i Ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce, niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły…miła… Odtąd już razem zawsze i wszędzie. Tak miało być i tak niech będzie.”

Bolesław Leśmian

Czy pozwolisz, ze ci powiem… W wielkim skrócie i milczeniu… Że ci oddam i otworzę… W ciszy serc, w potoków lśnieniu… Słowa dwa przez sen porwane… Przez noc ukryte… przez czas schwytane… Słowa dwa, co brzmią jak śpiew, dwa proste słowa….kocham cię.

Bolesław Leśmian

„Jeśli gdzie była jedność z dwojga utworzona,
Jeśli kiedy kochała męża swego żona,
Jeśli miłość ta była jej odwzajemnioną – Myśmy byli tym dwojgiem, tym mężem, tą żoną”

Anne Bradstreet

„Miłość jest nie tylko uczuciem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się. Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie”

Ks. Jan Twardowski

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.”

Jan Paweł II 

„Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.”

Antoine de Saint Exupery

„Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.”

Vitor de Lima Barreto