sentencje na chrzest

Chrześcijanin rodzi się jako nowy człowiek W tym właśnie Sakramencie. Chrzest ma bowiem moc Dawania nowego życia, życia Bożego

Jan Paweł II

Dziecko to dar od Pana, To cząstka Nieba na ziemi

W jednym Duchu my wszyscy w jedno Ciało zostaliśmy ochrzczeni. Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym Duchem. Ciało bowiem, to nie jest jeden człowiek, lecz wiele.

(1 Kor 12,13)

Jeden jest Pan,

Jedna wiara,

Jeden chrzest

Jeden jest Bóg

I Ojciec wszystkich

(Ef 4,5 – 6)